shopup.com

ดูหน้า

การก่อสร้าง การสัมนาบ้าน การต่อเติม และการปรับปรุงอาคารแบบครบวงจร

 

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการก่อสร้าง การต่อเติม การปรับปรุงอาคารต่างๆ
และเทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมา

หลักการและเหตุผล
ในการก่อสร้าง การต่อเติมพื้นที่ต่างๆ และการปรับปรุงอาคารของบริษัทและโรงงานนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะต้องทราบและมีความเข้าใจ นั่นก็คือ การคัดเลือกวัสดุต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมในการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะหากเลือกใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลถึงความเสียหาย และเป็นสาเหตุให้งานล่าช้า หากต้องมีการแก้ไข ซึ่งอาจทำให้งบประมาณที่วางไว้นั้นบานปลายได้

ดังนั้น ในการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร ของบริษัทและโรงงานนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน และทราบถึงเทคนิคต่างๆ รวมถึงภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้งานก่อสร้างนั้นมีคุณภาพสูงสุด คุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การสรรหาและการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้งานก่อสร้างและต่อเติมนั้นเกิดความเสียหายในภายหน้า

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการ คุ้มค่า และสอดคล้องกับงบประมาณที่วางไว้
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ และความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานในการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ เรื่องกฎหมายสำหรับการก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคาร
• สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ได้งานที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณที่วางไว้บานปลาย
• สามารถประเมินผู้รับเหมา และคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมาทำงานให้กับองค์กร

เนื้อหาการอบรม


• หลักการเลือกวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• หลักการทำงานของวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• ประเภทของวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• เทคนิคและหลักการเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ และคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด
• ข้อดี ข้อเสีย ของการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ ในงานก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงอาคาร
• การเลือกวัสดุ และคุณภาพของวัสดุ ให้สอดคล้องกับลักษณะการปรับปรุงอาคาร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับงบประมาณที่วางไว้
• กลุ่มวัสดุที่ใช้ปรับพื้นที่ และงานโครงสร้าง
• ต่อเติมอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
• คำแนะนำสำหรับการต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร
• กฎหมายควรรู้สำหรับก่อสร้าง หรือ ดัดแปลงอาคาร
• กฎหมายควบคุมอาคาร
• ต่อเติมอาคารอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา
• ขั้นตอนการเตรียมตัวต่อเติม หรือ ดัดแปลงอาคาร
• ข้อที่ควรคำนึงถึงการต่อเติมอาคาร
• ขั้นตอนงานก่อสร้าง และงานต่อเติม
• วิธีการต่อเติมอาคาร ทำอย่างไรให้ส่วนต่อเติมไม่ทรุด
• เทคนิคต่างๆ สำหรับการต่อเติมอาคาร และการปรับปรุงอาคาร
• วิธีการสรรหาผู้รับเหมา และเทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ
• หลักเกณฑ์ในการประเมินผู้รับเหมา
• การเปรียบเทียบราคา และการต่อรองราคากับผู้รับเหมา

วิทยากร
อาจารย์วิญท์ อริยะเมธารุจน์
• วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง การต่อเติม และการปรับปรุงอาคาร มากกว่า 18 ปี
• ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ และโครงการต่างๆ
• วิทยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการอบรม
วันที่ 18 ธันวาคม 2566
(เวลา 9.00-16.00 น.)

ค่าลงทะเบียน
• พิเศษ!! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน!! 
• อบรม Online (โปรแกรม Zoom) ราคา 3,300 บาท/ท่าน  
(รวมค่าเอกสาร, อุปกรณ์ต่างๆ และวุฒิบัตรอบรม)
• อบรม Onsite ราคา 4,300 บาท/ท่าน 
(รวมค่าเอกสาร, อุปกรณ์ต่างๆ, วุฒิบัตรอบรม, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สถานที่อบรม Onsite
โรงแรมเซนต์เจมส์ (สุขุมวิท 26 สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)
ห้อง Yanika 2 ชั้น 2

ประวัติการฝึกอบรม/การศึกษา


ประวัติการฝึกอบรม/การศึกษา #1 ปี: 2000  สถาบัน/หน่วยงาน: ม.เกษตรศาสตร์   หัวข้อ/รายละเอียดอบรม/การศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) ม.เกษตรศาสตร์

#2 ปี: 2008   สถาบัน/หน่วยงาน: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   หัวข้อ/รายละเอียดอบรม/การศึกษา: - การออกแบบอาคารพักอาศัย 3 ชั้น - การออกแบบ งานต่อเติม สำหรับบ้านพักอาศัย - เทคนิคการก่อสร้าง - การเลือกเสาเข็มและการวิเคราะห์

#3 ปี2009 หลักสูตรการออกแบบภูมิทัศน์งานออกแบบจัดสวน ม.เกษตรศาสตร์

#4 ปี: 2011   สถาบัน/หน่วยงาน: โครงการวิศวกรรม NEC.
ม.มหิดล ศาลายา   หัวข้อ/รายละเอียดอบรม/การศึกษา: โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ NEC ภาควิศวกรรมโยธาม.มหิดล ศาลายา

#5 2015-2018 หลักสูตรฮวงจุ้ยขั้นสูง จาก สถาบันฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

#6 2022 การใช้โปรแกรม GooGle Sketch Up สำหรับงานออกแบบอาคารและคำนวนปริมาณวัสดุ

 

ประวัติการทำงาน


#1ทำงานปรับปรุงอาคารและต่อเติม ให้กับทางบริษัท Scg

#2 ทำงานปรับปรุงอาคาร ต่อเติม ให้กับทางบริษัท Homepro

#3 ที่ปรึกษางานก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารให้กับประชาชนทั่วไป วสท.

#4เป็นวิทยากรหลักสูตร Mini Eng ให้กับทาง คณIะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ตั้งแต่ปี 2012 - ปัจจุบัน

#5ทำธุรกิจทางด้านการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงอาคาร ครบวงจร บจก.Win888 Co.,Ltd 2012 - ปัจจุบัน
[ www.win888.co.th ]

 

สัมนาบ้าน คือกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่สนใจในด้านการออกแบบบ้าน, การตกแต่ง, และการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการออกแบบมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สัมนาบ้านจึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหรือปรับปรุงบ้านให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

การจัดสัมนาบ้านมักจะมีการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก, นักออกแบบภายใน, หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน ผู้เข้าร่วมสัมนาบ้านจะได้รับความรู้และแนวทางในการออกแบบบ้านที่ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังคำนึงถึงความสะดวกสบายและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สัมนาบ้านยังเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความสนใจเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการสร้างและการตกแต่งบ้านสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบ้านของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การเตรียมตัวเข้าร่วมสัมนาบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้เข้าร่วมควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ และเตรียมคำถามหรือประเด็นที่ต้องการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมสัมนา

ในท้ายที่สุด สัมนาบ้านไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์บ้านในฝันของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านเดิมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป หรือการสร้างบ้านใหม่ที่สะท้อนตัวตนและความต้องการของผู้อยู่อาศัย สัมนาบ้านจึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและควรได้รับการพิจารณาสำหรับทุกคนที่สนใจในเรื่องของบ้านและการอยู่อาศัย

 

 

 

 

 

 

 


22 มกราคม 2567

ผู้ชม 8829 ครั้ง

Engine by shopup.com