shopup.com

ดูหน้า

Services

  1. ให้ปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ เช่นรูปแบบและความต้องการที่ท่านชื่นชอบแนวความคิดในการออกแบบและแนวทางแก้ไขปัญหา งบประมาณ ขั้นตอนการทำงาน แนะนำผลงานที่ผ่านมาของเราจากรูปถ่ายเพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคา ขอเพียงแค่ท่านส่งรูปถ่ายสภาพหน้างานจริงพร้อมพื้นที่โดยประมาณหรือรายละเอียดแบบชิ้นงาน (ในกรณีมีแบบ) มายัง E-mail ของเราโดยตรง เราก็สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำความคิด แนวทางการออกแบบตลอดจนแนวทางการ แก้ไขปัญหาพร้อมสามารถประเมินงบประมาณเบื้องต้นให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ๆ
  2. เข้าไปสำรวจวิเคราะห์พื้นที่หน้างานที่ต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ ที่ลงต้วและปรึกษาสอบถามความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอแนวคิด และแนวทางแก้ไขปัญหาทางภูมทัศน์ต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูล และตัวอย่างภาพอาคารหรือสวนสวยจาก text ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามความพึงพอใจ ของลูกค้าและลงตัวกับการใช้งานของอาคารได้ดีที่สุด ( มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการกับ Win888 Co.,ltd)
  3. ทำใบเสนอราคาพร้อมนำเสนอราคาส่งทาง E-mail ( ภายใน 15 วัน)
  4. นัดทำสัญญาก่อสร้างหรือจัดสวน พร้อมทั้นเซ็นต์รับแบบและข้อตกลงรายละเอียดของงานและกำหนดวันเริ่มงานและวันส่งมอบงาน
  5. Sketch แบบชิ้นงานส่วนต่อเติมตามแบบที่ได้รับการอนุมัติทางลูกค้า
  6. ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากทางลูกค้า
  7. ทำการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโดยวิศวกร
  8. ลูกค้าตรวจรับและส่งมอบงาน
  9. บริการหลังการขาย และรับประกันงานต่อเติม


30 กันยายน 2559

ผู้ชม 18245 ครั้ง

Engine by shopup.com