shopup.com

ดูบทความข้อควรคิดก่อนลงมือต่อเติมบ้าน

ข้อควรคิดก่อนลงมือต่อเติมบ้าน

หมวดหมู่: Article

  ข้อควรคิดก่อนลงมือต่อเติมบ้าน

 

 

     บ้านเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่จะต้องเติบโตและแก่เฒ่าชราไป ดังนั้นการต่อเติมบ้าน เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้แต่ มีข้อคิดที่น่าสนใจ เมื่อคิดจะลงมือต่อเติมบ้านซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อเติมบ้านดังนี้


- หากมีงบประมาณที่แน่นอนจงวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพียง 70% ของเงินที่มี เพราะการต่อเติมบ้านอาจพบกับปัญหางบประมาณบานปลายได้ง่ายกว่าการสร้างบ้านใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการกันงบประมาณบ้างส่วนสำหรับงานต่อเติมที่อาจบานปลายได้ 

- ตรวจเช็คว่าการต่อเติมนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจำเป็นต้องขออนุญาตต่อทางราชการ ก็ดำเนินการตามให้ถูกต้องก่อนต่อเติม

- ระวังปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ เพราะอาคารใหม่ กับอาคารเก่า จะทรุดตัว ไม่เท่ากันแน่นอน เกิด "อาคารวิบัติ" ได้ หรือท่อแตก สายไฟขาด อันเนื่องจากการทรุดตัว ไม่เท่ากัน ดังนั้นงานระบบต่างจึงควรเดินลอย และเลี่ยงการเดินงานระบบต่างๆใต้ส่วนต่อเติม ซึ่งมีอาจเสียหายและพบปัญหาในภายหลังจากปัญหา " การทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน "

- ตรวจเช็คประปา-ไฟฟ้า สำหรับส่วนที่ต่อเติมว่าจะเอาจากไหนมาใช้ และอย่าต่อโดย ไม่รู้เรื่อง เช่นดึงสายไฟเล็ก ๆ จากบ้านเก่า มาเข้าบ้านใหม่ ทั้งหลัง สายไฟอาจช๊อต และ เกิดไฟไหม้ได้

ข้อมูลโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 7941 ครั้ง

Engine by shopup.com