shopup.com

ดูบทความงานต่อเติมตัวบ้านและปรับปรุงอาคาร

งานต่อเติมตัวบ้านและปรับปรุงอาคาร

หมวดหมู่: Article

  ขั้นตอนการปรับปรุงอาคาร งานต่อเติมตัวบ้าน

ขั้นที่ 1 ปรึกษาและสรุปภายใน เพื่อกำหนดความต้องการที่แท้จริง  พื้นที่ประโยชน์ใช้สอย  วัสดุที่เลือกใช้ในการต่อเติมปรับปรุงอาคาร    งบประมาณเพื่อกำหนดแนวความคิดการออกแบบต่อเติม เพื่อให้ได้ผลงานการต่อเติมอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่วางไว้
ขั้นที่ 2 ปรึกษาคนที่มีความรู้ เช่นสถาปนิก วิศวกร เพื่อทำการคาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากงานต่อเติมล่วงหน้า 
ขั้นที่ 3 สรุปแนวคิด เขียนแบบ เตรียมเอกสาร ขออนุญาติให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 เรียกผู้รับเหมามาเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับเหมา โดยมีผู้ออก วิศวกร สถาปนิก ผู้ทำแบบรับทราบให้คำแนะนำเทคนิคต่อเติม
ขั้นที่ 5 รับใบอนุญาติ เริ่มงานก่อสร้าง หากมีปัญหาปรึกษาผู้ออกแบบและให้ผู้ออกแบบมารับทราบเรื่องการเบิกงวดงานและตรวจรับงาน

 

                                   

24 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 15806 ครั้ง

Engine by shopup.com