shopup.com

ดูบทความเตรียมตัวอย่างไรถ้าคิดจะต่อเติมบ้าน< www.win888.co.th>

เตรียมตัวอย่างไรถ้าคิดจะต่อเติมบ้าน< www.win888.co.th>

หมวดหมู่: Article

  ขั้นตอนการต่อเติมบ้าน


ขั้นที่ 1 คุยกันให้จบภายในครอบครัวเพื่อกำหนดแนวความคิด
ขั้นที่ 2 ปรึกษาคนที่มีความรู้ เช่นสถาปนิก วิศวกกร (หากอยากลดปัญหา)
ขั้นที่ 3 สรุปแนวคิด เขียนแบบ เตรียมเอกสาร ขออนุญาติให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 เรียกผู้รับเหมามาเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับเหมา โดยให้ผูออก แบบรับทราบ จะให้คำแนะนำท่านได้
ขั้นที่ 5 ได้ใบอนุญาติ เริ่มงานก่อสร้าง มีปัญหาอะไรปรึกษาผู้ออกแบบและให้ผู้ออกแบบมารับทราบเรื่องการเบิกงวดงาน และตรวจรับงาน

 ข้อที่ควรคำนึงถึงการต่อเติมบ้าน 

1. ต้องการพื้นที่ใช้สอยอะไรจากส่วนที่ปรับปรุง (จำ เป็นแค่ไหนคุ้มค่าหรือไม่) เพราะการปรับปรุงหากไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกย่อมมีผลกระทบแน่นอน แต่เพียงผลดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพอคิดหลายๆ ด้าน อาจกลับมาที่เดิมก็เป็นได้ การต่อเติมที่เป็นเรื่องเป็นราวผมแนะนำให้ปรึกษาสถาปนิกหรือวิศวกรโครงสร้าง จะช่วยชี้ปัญหาให้เห็นตั้งแต่ต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนงานต่อเติมเริ่มต้น

2. ดูข้อจำกัดการปรับปรุงว่ามีที่ดินเพียงพอในกรณีขยายในแนวราบ
(หรือขยายในแนวดิ่งซ้อนชั้นดูโครงสร้างว่ารับน้ำหนักได้) ตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้าง รวมถึงการเว้นจากแนวเขตที่ดิน

  ต่อเติมอาคาร 3 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 3 เมตร
  ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 2 เมตร
  ต่อเติมอาคารชั้นเดียวและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย1-1.5เมตร
  กรณีสุดท้ายหากต้องการสร้างเต็มพื้นที่ อย่างน้อยสุดต้องเว้นระยะจากที่ดิน 50 เซนติเมตรและห้ามเจาะช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว


3. กฏหมาย(พรบ.) โดยเฉพาะระยะการเว้นจากแนวเขตที่ดิน และความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่อง จากกฏหมายกำหนดให้อาคารที่ปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินตามชนนิดอาคาร และความสูง(จำนวนชั้น) เพื่อเหตุผลด้านสุขลักษณะที่ดี สิ่งแวดล้อม การลุกรามไฟกรณ๊ไฟไหม้ รวมถึงปัญหาระหว่างก่อสร้างส่งผลต่อที่ดินข้างเคียง การ ต่อเติมอาคารจะต้องขออนุญาติปลูกส้รางต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของคุณ (อบต. สำนักงานเขต เทศบาล กทม.)ต้องมีแบบแปลน( สำเนา 5 ชุด)ซึ่งแสดงแนวอาคารเดิมอ้างอิงในที่ดิน โฉนดที่ดิน ออกแบบโดยสถาปนิกหรือวิศวกรพร้อมลงนามแนบสำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ พร้อมข้อมูลของท่านเจ้าของบ้าน กรอกแบบฟอร์มขออนุญาติดัดแปลงปรับปรุง


4. มีงบประมาณแค่ไหน (ให้คำนึงถึงราคาที่เสียไปและสิ่งที่จะได้มาเปรียบเทียบกัน)
โดย การทำงานปรับปรุงถือว่ายุ่งยากกว่าการทำใหม่หรือรื้อทิ้ง โดยทั่วไปการคิดค่าใช้จ่ายอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิด1.5 เท่า เพราะต้องศึกษาของเดิมด้วยและรวมกับของใหม่ 

5. มองผลกระทบที่จะตามมาหลายๆด้านและความสอดคล้องทางด้านสถาปัตยกรรม ฯลฯ
  * รูปลักษณ์อาคารโดยรวมเปลี่ยนไปแบบใด
  * แดด ลม แสงสว่าง ฝนสาด มุมมอง
  * โครงสร้างใหม่-เก่าและการทุดตัวที่ไม่เท่ากัน
  * งานระบบที่อาจไม่สมบูณณ์ เช่น น้ำ ไฟ ท่อระบายน้ำ
  * รอยรั่วและความไม่เรียบร้อยของงานก่อสร้างๆ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

30 มีนาคม 2563

ผู้ชม 3521 ครั้ง

Engine by shopup.com