shopup.com

ดูบทความเตรียมตัวอย่างไรถ้าคิดปรับปรุงอาคารงานต่อเติม < www.win888.co.th>

เตรียมตัวอย่างไรถ้าคิดปรับปรุงอาคารงานต่อเติม < www.win888.co.th>

หมวดหมู่: Article

  ขั้นตอนการปรับปรุงอาคาร งานต่อเติมบ้าน

ขั้นที่ 1 ปรึกษาและสรุปภายใน เพื่อกำหนดความต้องการที่แท้จริง  พื้นที่ประโยชน์ใช้สอย  วัสดุที่เลือกใช้ในการต่อเติมปรับปรุงอาคาร    งบประมาณเพื่อกำหนดแนวความคิดการออกแบบต่อเติม เพื่อให้ได้ผลงานการต่อเติมอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่วางไว้
ขั้นที่ 2 ปรึกษาคนที่มีความรู้ เช่นสถาปนิก วิศวกร เพื่อทำการคาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากงานต่อเติมล่วงหน้า 
ขั้นที่ 3 สรุปแนวคิด เขียนแบบ เตรียมเอกสาร ขออนุญาติให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 เรียกผู้รับเหมามาเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับเหมา โดยมีผู้ออก วิศวกร สถาปนิก ผู้ทำแบบรับทราบให้คำแนะนำเทคนิคต่อเติม
ขั้นที่ 5 รับใบอนุญาติ เริ่มงานก่อสร้าง หากมีปัญหาปรึกษาผู้ออกแบบและให้ผู้ออกแบบมารับทราบเรื่องการเบิกงวดงานและตรวจรับงาน

 

 ข้อที่ควรคำนึงถึงการปรับปรุงอาคาร งานต่อเติมบ้าน 

1. ต้องการพื้นที่ใช้สอยอะไรจากส่วนที่ปรับปรุง (จำ เป็นแค่ไหนคุ้มค่าหรือไม่) เพราะการปรับปรุงหากไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกย่อมมีผลกระทบแน่นอน แต่เพียงผลดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพอคิดหลายๆ ด้าน อาจกลับมาที่เดิมก็เป็นได้ การต่อเติมที่เป็นเรื่องเป็นราวผมแนะนำให้ปรึกษาสถาปนิกหรือวิศวกรโครงสร้าง จะช่วยชี้ปัญหาให้เห็นตั้งแต่ต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนงานต่อเติมเริ่มต้น

2. ดูข้อจำกัดการปรับปรุงว่ามีที่ดินเพียงพอในกรณีขยายในแนวราบ
(หรือขยายในแนวดิ่งซ้อนชั้นดูโครงสร้างว่ารับน้ำหนักได้) ตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องมีพื้นที่ในการก่อสร้าง รวมถึงการเว้นจากแนวเขตที่ดิน

  ต่อเติมอาคาร 3 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 3 เมตร
  ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย 2 เมตร
  ต่อเติมอาคารชั้นเดียวและมีช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว ต้องเว้นอย่างน้อย1-1.5เมตร
  กรณีสุดท้ายหากต้องการสร้างเต็มพื้นที่ อย่างน้อยสุดต้องเว้นระยะจากที่ดิน 50 เซนติเมตรและห้ามเจาะช่องหน้าต่างด้านดังกล่าว
3. กฏหมาย(พรบ.) โดยเฉพาะระยะการเว้นจากแนวเขตที่ดิน และความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่อง จากกฏหมายกำหนดให้อาคารที่ปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินตามชนนิดอาคาร และความสูง(จำนวนชั้น) เพื่อเหตุผลด้านสุขลักษณะที่ดี สิ่งแวดล้อม การลุกรามไฟกรณ๊ไฟไหม้ รวมถึงปัญหาระหว่างก่อสร้างส่งผลต่อที่ดินข้างเคียง การ ต่อเติมอาคารจะต้องขออนุญาติปลูกส้รางต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของคุณ (อบต. สำนักงานเขต เทศบาล กทม.)ต้องมีแบบแปลน( สำเนา 5 ชุด)ซึ่งแสดงแนวอาคารเดิมอ้างอิงในที่ดิน โฉนดที่ดิน ออกแบบโดยสถาปนิกหรือวิศวกรพร้อมลงนามแนบสำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ พร้อมข้อมูลของท่านเจ้าของบ้าน กรอกแบบฟอร์มขออนุญาติดัดแปลงปรับปรุง
4. มีงบประมาณแค่ไหน (ให้คำนึงถึงราคาที่เสียไปและสิ่งที่จะได้มาเปรียบเทียบกัน)
โดย การทำงานปรับปรุงถือว่ายุ่งยากกว่าการทำใหม่ โดยทั่วไปการคิดค่าใช้จ่ายอาจจะแพงขึ้นมาอีกนิด1.5 เท่า เพราะต้องทำการรื้อถอนของเดิมและรวมกับงานก่อสร้างของใหม่  
5. มองผลกระทบที่จะตามมาหลายๆด้านและความสอดคล้องทางด้านสถาปัตยกรรม ฯลฯ
  * รูปลักษณ์อาคารโดยรวมเปลี่ยนไปแบบใดเมื่องานต่อเติมแล้วเสร็จ 
  * แดด ลม แสงสว่าง ฝนสาด มุมมองที่เปลี่ยนไปของบ้านกับส่วนต่อเติม 
  * โครงสร้างส่วนงานต่อเติมใหม่-โครงสร้างอาคารเก่าและผลกระทบจากการทุรดตัวที่ไม่เท่ากันของส่วนต่อเติม
  * งานระบบอาจไม่สมบูรณ์ เช่น น้ำ ไฟ ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่วนงานระบบสารธณูปโภคควรแยกออกจากงานฐานรากส่วนต่อเติมทั้งหมด
  * รอยรั่วและความไม่เรียบร้อยของงานก่อสร้างๆ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง ต้องอาศัยเทคนิคงานต่อเติมโดยแยกโครงสร้างทั้งหมดทุกส่วน

08 เมษายน 2563

ผู้ชม 4319 ครั้ง

Engine by shopup.com